lỗi
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Các bạn sinh viên các khóa ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông mạng máy tính xem các môn học thay đổi mã môn hoặc chuyển đổi môn tương đương file đính kèm

 

Các bạn sinh viên xem cây chương trình để biết môn nào phải học trước mới được học các môn tiếp theo vì kiến thức có sự liên quan với nhau (file đính kèm)

Những bạn nào khóa 2015 không đăng ký được môn Nhập môn lập trình thì phải liên hệ với cố vấn học tập thầy Đăng Khoa 0968.68.10.08 để giải quyết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP LỚP CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 37
ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP T8 -2016

1. Các bạn sinh viên năm cuối trước khi ra trường phải thực hiện Đề tài thực tập tốt nghiệp, bắt buộc đăng ký online tại: http://dkmh.hitu.edu.vn/web