Cựu sinh viên tiêu biểu

Một số cựu sinh viên tiêu biểu của Khoa CNTT

 DinhHoanHọ và tên: Trần Đình Hoàn
Sinh ngày: 20/11/1989
Khóa học: 2007 – 2010 
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT 
Đơn vị công tác: FTP Information System GMC
Chức vụ: .NET Team Leader

 

 

 nguyenthithanhhangHọ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011– 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: FPT SoftWare
Chức vụ: Lập trình viên

 

 

phansangHọ và tên: Phan Công Sang

Năm sinh: 1993

Khóa học: 2011-2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: Gameloft

Chức vụ: Lập trình game Android

 

 nguyenvolocthanhHọ và tên: Võ Nguyễn Lộc Thành
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011– 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Global CyberSoft
Chức vụ: Lập trình nhúng

 

 

 

phamtuanHọ và tên: Phạm Tuân
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011– 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Global CyberSoft
Chức vụ: Lập trình ứng dụng C#

 

 

 

hathisauHọ và tên: Hà Thị Sáu
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011 – 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Hệ thống thông tin
FPT
Chức vụ: Lập trình viên hệ thống ERP - SAP

 

 

 

 

phanthithuthuyHọ và tên: Phan Thị Thu Thủy
Sinh ngày: 01/01/1992
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Khóa học: 2010-2013
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Dịch Vụ Winbooks
Chức vụ: Developer C#

 

 

vonguyenloctinhhHọ và tên: Võ Nguyễn Lộc Tính
Sinh ngày: 01/01/1992
Khóa học: 2010– 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Gameloft
Chức vụ: Android Programmer(C++, Java, C#)

 

 

 

 

 

Hoangchicuong

Họ và tên: Hoàng Chi Cường
Sinh ngày: 29-01-1991
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: FPT Software
Chức vụ: Lập trình viên (C#, C++, java, android, IOS)

 

 

nguyenvanthang34Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Sinh ngày: 10/12/1990
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: FPT Software
Chức vụ: Lập trình viên(C++, java, c#, php, asp....)

 

 

loquocoaiHọ và tên: Lê Quốc Oai
Sinh ngày: 23/12/1991
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Harvey nash
Chức vụ: Lập trình viên

 

 

 

BuiducquanHọ và tên: Bùi Đức Quân
Sinh ngày: 28/10/1990
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Global CyberSoft
Chức vụ: Lập trình viên

 

 

luuvuHọ và tên: Vũ Lưu Nguyễn
Sinh ngày: 28/05/1991
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Five Star Solution (of japan)
Chức vụ: Lập trình viên