xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com

Cựu sinh viên tiêu biểu

Một số cựu sinh viên tiêu biểu của Khoa CNTT

 DinhHoanHọ và tên: Trần Đình Hoàn
Sinh ngày: 20/11/1989
Khóa học: 2007 – 2010 
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT 
Đơn vị công tác: FTP Information System GMC
Chức vụ: .NET Team Leader

 

 

 nguyenthithanhhangHọ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011– 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: FPT SoftWare
Chức vụ: Lập trình viên

 

 

phansangHọ và tên: Phan Công Sang

Năm sinh: 1993

Khóa học: 2011-2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: Gameloft

Chức vụ: Lập trình game Android

 

 nguyenvolocthanhHọ và tên: Võ Nguyễn Lộc Thành
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011– 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Global CyberSoft
Chức vụ: Lập trình nhúng

 

 

 

phamtuanHọ và tên: Phạm Tuân
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011– 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Global CyberSoft
Chức vụ: Lập trình ứng dụng C#

 

 

 

hathisauHọ và tên: Hà Thị Sáu
Sinh ngày: 1993
Khóa học: 2011 – 2014
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Hệ thống thông tin
FPT
Chức vụ: Lập trình viên hệ thống ERP - SAP

 

 

 

 

phanthithuthuyHọ và tên: Phan Thị Thu Thủy
Sinh ngày: 01/01/1992
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Khóa học: 2010-2013
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Dịch Vụ Winbooks
Chức vụ: Developer C#

 

 

vonguyenloctinhhHọ và tên: Võ Nguyễn Lộc Tính
Sinh ngày: 01/01/1992
Khóa học: 2010– 2013
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Gameloft
Chức vụ: Android Programmer(C++, Java, C#)

 

 

 

 

 

Hoangchicuong

Họ và tên: Hoàng Chi Cường
Sinh ngày: 29-01-1991
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: FPT Software
Chức vụ: Lập trình viên (C#, C++, java, android, IOS)

 

 

nguyenvanthang34Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Sinh ngày: 10/12/1990
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: FPT Software
Chức vụ: Lập trình viên(C++, java, c#, php, asp....)

 

 

loquocoaiHọ và tên: Lê Quốc Oai
Sinh ngày: 23/12/1991
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Harvey nash
Chức vụ: Lập trình viên

 

 

 

BuiducquanHọ và tên: Bùi Đức Quân
Sinh ngày: 28/10/1990
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Global CyberSoft
Chức vụ: Lập trình viên

 

 

luuvuHọ và tên: Vũ Lưu Nguyễn
Sinh ngày: 28/05/1991
Khóa học: 2009 – 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT
Đơn vị công tác: Five Star Solution (of japan)
Chức vụ: Lập trình viên