Hội thảo khoa học "Mạng Neuron-Công nghệ tương lai"

Vào lúc 10h thứ 4 ngày 30/09/2014 tại phòng B09 Khoa công nghệ thông tin đã tổ chức hội thảo về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo mạng nơ ron do TS Yillbyung Lee đến từ Hàn Quốc trình bày. Mạng nơ ron được áp dụng thành công trong các lĩnh vực nhận dạng tiếng nói, xử lý ảnh và điều khiển thích nghi, để xây dựng các agent phần mềm (trong trò chơi điện tử và máy tính) hoặc robot tự hành

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo