Nộp báo cáo TTTN-cô Mai

Sinh viên làm TTTN với cô Mai nộp báo cáo gửi mail tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

SV thực tập tại công ty phải nộp phiếu theo dõi thực tập của công ty. Hạn chót:20/8/2019

Bạn nào không nộp sẽ không có điểm nhé.

 

Lịch báo cáo đồ án - TTTN thầy Hồ Diên Lợi và cô Nguyễn Thái Khánh Quyên 2019

Thông báo đến tất cả các em sinh viên làm Đồ án - Thực tập tốt nghiệp của thầy Hồ Diên Lợi và cô Nguyễn Thái Khánh Quyên, thì lên báo cáo:

- Ngày: 06/06/2019

- Phòng: D208

- Thời gian: 14h00

Sinh viên cần chuẩn bị:

+ Đối với sinh viên làm đồ án: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi(ghi đầy đủ thông tin vào phiếu: ngày, nội dung từng tuần,...)

+ Đối với sinh viên làm TTTN: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi(ghi đầy đủ thông tin vào phiếu: ngày, nội dung từng tuần,...), In báo cáo đóng tập bìa cứng và kiếng.

Chú ý: Sinh viên vắng(không đi báo cáo) xem như bỏ thi, sinh viên nào chưa ký tên vào danh sách khi đi báo cáo thì liên hệ văn phòng khoa (D101) để ký tên, nếu không ký coi như không đi báo cáo.  

 

 

Điểm báo cáo đồ án- Cô Mai

Phạm Thị Tâm 6.5
Võ Thị Phương My 7
Nguyễn đức Huy 8
La Văn Tuấn 9.3
Nguyễn Thành Vinh 8.8
Nguyễn Hoàng Anh 6.3
Nguyễn Tấn Mạnh 9.3
Huỳnh Ngọc Hải 8.5
Lê Văn Hiệp 8
Mai Nhựt Phàm 6
Ngô Văn Tính 7.5
Huỳnh Trọng Nghĩa 7
Trương Đức Hiền 8

 

Báo cáo đồ án và TTTN - cô Huyên, cô Quyên, cô Mai

SV làm đồ án với cô Huyên, cô Quyên, cô Mai báo cáo phản biện lúc 8h00 sáng thứ 5 tuần 20 (ngày  7/6/2018)  tại PM.

 

Lịch gặp lần cuối DACS, TTTN - cô Mai

Các bạn làm DACS và TTTN với cô Mai báo cáo lần cuối vào lúc 16h40 chiều t2 28/5  hoặc sáng thứ 3 (29/5) lúc 11h30.

Khi đi mang theo:

- Phiếu theo dõi.

- Điã CD có source code  hay sản phẩm thực hiện, file báo cáo Word. Bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn

- Các bạn làm TTTN in 1 bản file báo cáo.