Lịch báo cáo môn Lập trình Web thầy Hồ Diên Lợi

Thông báo đến tất cả các em sinh viên học môn Lập Trình Web với thầy Hồ Diên Lợi, lịch báo cáo kết thúc môn học dành cho các lớp như sau:

- Lớp CCQ1711A, ngày: 12-06-2019, Giờ bắt đầu: 08g00 đến 10g00, Phòng Máy

- Lớp CCQ1711B, ngày: 12-06-2019Giờ bắt đầu: 10g20 đến 11g30, Phòng Máy

- Lớp CCQ1711C, ngày: 12-06-2019Giờ bắt đầu: 13g00 đến 15g30, Phòng Máy

Sinh viên nào không báo cáo hoặc không ký tên vào danh sách xem như "không đi thi"

Chú ý 1: Sinh viên nào trùng lịch thi với các môn khác thì báo trực tiếp với thầy để thầy xem xét và thay đổi sớm, báo trước ngày báo cáo 3 ngày, nếu không báo lại thì sinh viên tự chịu trách nhiệm

Thông tin liên hệ:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Facebook: https://www.facebook.com/hodienloi

- Điện thoại: 0987.093.579(Zalo)

Chú ý 2: Khi đi báo cáo sinh viên cần chuẩn bị:

- Phiếu phản biện: sinh viên tự đánh giá và tính điểm những nội dung mình làm được, thầy chỉ hỏi trên những nội dung sinh viên làm được.

- Sau khi báo cáo xong sinh viên cần xuất file CSDL và copy vào thư mục web --> nén --> nộp qua email ở trên(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), nếu thư mục có kích thước lớn thì upload lên google driver và chi sẽ qua email cho thầy.

Sinh viên đọc được thông báo này chia sẽ cho bạn bè cùng lớp được biết để các bạn đi báo cáo đúng ngày giờ. Xin cảm ơn.