Bài thu hoạch cho học phần "Chuyên đề thực tế"

Tất cả những bạn đăng ký học phần chuyên đề thực tế phải tham gia ngày 21.04.2019 (chủ nhật) lúc 8h00

Đây là buổi gặp gỡ danh nghiệp.

Các bạn sinh viên năm 3 tham gia để nhận định việc làm sau này nhé

BỘ CÔNG THƯƠNG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                š¯›                                                                         

 

 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MÔN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ

 

       I.            Thành phần tổ chức

a.      Đối tượng – số lượng

  • Đối tượng bắt buộc: sinh viên khoa CNTT đăng ký học phần chuyên đề thực tế
  • Đối tượng khác: Sinh viên khoa CNTT năm 3
  • Số lượng (Dự kiến):  300 sinh viên

b.      Thời gian – địa điểm tổ chức (Dự kiến):

  • Thời gian: 08h00 chủ nhật, ngày 21/04/2019
  • Địa điểm: Hội trường A, Trường CĐ Công Thương, số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Q9

   II.            Nội dung trình bày

–        Trình bày chuyên đề 1: Giải pháp đáp ứng người dùng trong công nghệ phần mềm

–        Trình bày chuyên đề 2: Giải pháp đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng phân tán trong mạng công cộng

–        Trình bày chuyên đề 3: Khởi nghiệp trong nhu cầu đa nhu cầu sử dụng công nghệ trong giải pháp công nghiệp III.            Cách thức tính điểm học phần

–        Điểm danh ngày tổ chức hội thảo chuyên đề (ngày 21/04/2019) --> Bạn nào vắng trong buổi chuyên đề này điểm học phần chuyên đề thực tế là 0 (không điểm)

–        Sau khi kết thúc hội thảo, sinh viên phải nộp bài thu hoạch về 1 chủ đề trong buổi hội thảo (Sinh viên có thể chọn 1 chủ đề nào đó trong buổi hội thảo để làm bài thu hoạch, vấn đề này thì giảng viên phụ trách lớp sẽ làm việc rực tiếp với lớp về cách thức cũng như là thời gian nộp, …)

 

 

  IV.            Bố trí vị trí ngồi trong hội trường

 

 

 

Thông báo lịch học bù môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức

Các sinh viên học bù môn TTNT thầy Đức bù vào thứ 2 (08/04/2019) hoặc thứ 4 (10/04/2019) tại phòng D421 tiết 123

Thông báo 01 về KLTN 2019

Khoa CNTT thông báo tới tất cả các bạn sinh viên khóa 40 (nhập học 2016) có trong danh sách đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp kế hoạch thực hiện KLTN năm 2019 (Xem chi tiết trong file kèm theo).

1. Kế hoạch thực hiện KLTN năm 2019

2. Danh sách những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN.

TAK;

Sinh viên làm đồ án (cô Cúc)

Các sinh viên làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn 2 tuần liên tiếp không lên gặp cô theo lịch hẹn để báo cáo coi như tự ý bỏ đồ án.

Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

Lịch gặp đồ án - TTTN - c.Quyên

SV làm đề tài, TTTN với c.Quyên gặp cô lúc 9h, thứ 3 hằng tuần tại phòng D2-08. 2 tuần kể từ khi ra thông báo này, bạn nào không gặp coi như bỏ đồ án.

Cảm ơn!