Thông báo Đồ án, TTTN - Trần Anh Khoa

Các sinh viên đăng ký đồ án CSN, đồ án CN hay TTTN do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch gặp GVHD 1 tuần/1 lần vào 1 trong các buổi sau trong tuần.

(Tuần 3 bắt đầu, ngày 25/02/2019)

1. Chiều thứ 3, lúc 14h00, P. D2-13

2. Sáng thứ 4, lúc 8h30, P. D2-07 

3. Chiều thứ 5, lúc 14h00, P. D2-06

4. Chiều thứ 6, lúc 14h00, P. D2-13

5. Chiều thứ 7, lúc 14h00, P. D2-12

TAK;

 

Thông báo 01 về Đồ án năm 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch về việc thực hiện đồ án cơ sở ngành và đồ án chuyên ngành tới tất cả sinh viên có đăng ký đồ án trong học kỳ 2 năm 2018-2019 (Cụ thể xem trong file đính kèm).

Thông báo 01 về TTTN năm 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch TTTN năm 2019, đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ (kế hoạch về TTTN năm 2019 - file đính kèm)

Chú ý:

1. Cách thức và thời gian chọn GVHD, thời gian có thể thay đổi hình thức TTTN

2. Thời gian thực hiện TTTN

Thông báo về xét tốt nghiệp tháng 3

Xét tốt nghiệp từ ngày 18/02/2019 đến 10/03/2019

Thủ tục:

1. Đơn xét tốt nghiệp (http://hitu.edu.vn/176.bieumaudaotao) -- mẫu số 9

2. Photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ

3. Lệ phí xét tốt nghiệp (lên phòng kế toán đóng rùi mang biên lai xuống khoa)

Nộp 3 giấy tờ nay cho giáo vụ khoa (phòng D101) theo giờ hành chính.

Đề nghị sinh viên làm đúng thời gian trên

Lịch gặp TTTN, Đồ án

Thầy Đức

Lịch gặp hàng tuần chiều thứ 2 (phòng D206) và sáng thứ 5 (Phòng D208) bắt đầu từ tuần 2

Tuần 2 không lên gặp coi như bỏ đồ án

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Hiệp

Lịch gặp hàng tuần Sáng thứ 2 (phòng D211) và sáng thứ 6 (Phòng D206) bắt đầu từ tuần 2

Tuần 2 không lên gặp coi như bỏ đồ án