Thông báo về chuyên đề thực tập 1 đợt 3

Tất cả sinh viên tham gia đợt 3 của chuyên đề thực tập 1

Làm báo cáo và nộp vào đường dẫn sau:

http://honghiepit.fit-hitu.edu.vn/

Với lớp: CDTT1

Nội dung file nộp: MSSV_HOTENSV_dot 3 (không đúng cấu trúc sẽ không nhận bài)

Hạn cuối: 20/12/2019

Nội dung báo cáo nằm ở cuối trang của file hướng dẫn viết báo cáo

 

Kiểm duyệt đồ án Thầy Hiệp

Tất cả những bạn làm đồ án thầy kiểm duyệt lần cuối vào thứ 2 ngày 16/12/2019 tại phòng D209 từ 13h30 tới 16h. Bạn nào không kiểm duyệt coi như bỏ đồ án

Lịch báo cáo chuyên đề ASP.NET thầy Hồ Diên Lợi - Lớp CCQ1711B và lớp 3 tín chỉ

Lịch báo cáo môn ASP.NET thầy Hồ Diên Lợi (Gồm 2 lớp CCQ1711B, Lớp ASP.NET 3 chỉ) 

- Sinh viên hoàn thiện website đã chọn theo phiếu sau: (Download tại đây)

- Sinh viên In phiếu vấn đáp và tự đánh giá Lịch báo cáo bắt đầu: 8h30 ngày 20.12.2019(Sáng thứ 6) - Phòng D212

Một số chú ý: Sau khi báo cáo xong sinh viên phải nộp: Mã nguồn + CSDL("hotensv_masv.sql"), hình thức nộp: gửi bài qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đồ án cô Huyên

Tất cả sinh viên làm đồ án gặp cô sáng thứ 6 ngày 13/12/2019 hoặc chiều thứ 2 ngày 16/12/2019 nhé