Lịch thi cuối kỳ đợt 2 học kỳ 1 năm 2018-2019

Lịch thi cuối kỳ đợt 2 học kỳ 1 năm 2018-2019

 

Thông báo đồ án- cô Mai

Tất cả những em làm đồ án với cô Mai sẽ  báo cáo  lần cuối vào chiều T5 13/12(sau 4h30) tại D213 hoặc chiều T2 17/12(từ 1h30-2h30). Khi đi mang theo file word, phiếu theo dõi, source code.

Bạn nào không đi xem như bỏ đồ án.