Điểm thi môn TKW - c.Quyên

Điểm thi môn TKW

 

Điểm thi môn Tin học - c.Quyên

Điểm thi môn Tin học

Thông báo về việc ký tên đồ án và chuyên đề thực tập 1

Tất cả sinh viên làm đồ án chuyên ngành, đồ án cơ sở, Thực tập tốt nghiệp và chuyên đề thực tập 1

Đề nghị các bạn đến văn phòng khoa phòng D101(văn phòng khoa CNTT) giờ hành chính để ký tên

Thời gian gia hạn cho các em đến hết ngày 20/11/2019. Sau ngày này thì khoa sẽ không cho ký nữa.

Đề nghị các em nghiên túc thực hiện

 

Riêng chuyên đề thực tập 1 (các em đã đi hay chưa đi đều phải ký tên)

Thông báo về môn chuyên đề thực tập 1 đợt 2

Tất cả sinh viên tham gia đợt 2 của chuyên đề thực tập 1

Làm báo cáo và nộp vào đường dẫn sau:

http://honghiepit.fit-hitu.edu.vn/

Với lớp: CDTT1

Nội dung file nộp: MSSV_HOTENSV_dot 2 (không đúng cấu trúc sẽ không nhận bài)

Hạn cuối: 20/11/2019

Nội dung báo cáo nằm ở cuối trang của file hướng dẫn viết báo cáol