Thông báo về đồ án cơ sở (c.Quyên)

Trong tuần này (từ 12/3 - 16/3), các bạn làm đồ án cơ sở của cô Quyên nếu không đi báo cáo tiến độ thực hiện thì xem như đã bỏ đề tài. Mọi lí do, thắc mắc của các bạn sẽ không được giải quyết.