Thông báo nghỉ học (T.Trường)

CÁC LỚP NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 27/03/2018 ĐẾN 29/03/2018 (Lịch học bù Thầy sẽ thông báo sau)

Thứ Ngày Tên MH Mã lớp Phòng
2
27/03/2018 Mạng máy tính CCQ1722A
D2-12
3
27/03/2018 Tin học TINDC1
D2-13
3
27/03/2018 Tin học TINDC1
D2-13
3
27/03/2018 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CCQ1611A
D2-07
4
28/03/2018 Quản trị CSDL SQL Server CCQ1611B
D5-29
4
28/03/2018 Mạng máy tính CCQ1722A
D5-30
5
29/03/2018 Truyền thông đa phương tiện CCQ1622A
B102
5
29/03/2018 Quản trị CSDL SQL Server CCQ1611A
D2-07