Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên

Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin IMG_8995.JPG về máy tínhIMG_8995.JPG193 lần tải
Tải tập tin IMG_8996.JPG về máy tínhIMG_8996.JPG194 lần tải
Tải tập tin IMG_8997.JPG về máy tínhIMG_8997.JPG176 lần tải