Xét tốt nghiệp đợt tháng 7

Tất cả các bạn xét tốt nghiệp chú ý: Thời gian từ ngày hôm nay đến hết ngày 30/06/2018. Khi đến nộp cần đem các giấy tờ sau:

Đối với khóa cũ:

1. Giấy chứng nhận bằng B anh văn (Công chứng)

2. Giấy xét tốt nghiệp

Đối với đúng khóa

1. Giấy chứng nhận bằng B anh văn (Công chứng)

2. Lên phòng kế toán đóng tiền lấy biên lai đem xuống khoa CNTT

Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 tại văn phòng Khoa CNTT