Đồ án môn học hè C.Mai

- Vì hè này cô Mai bận công việc nên không hướng dẫn đồ án cho sinh viên được nên tất cả sinh viên làm ĐAMH cô Mai ai làm thiết kế đồ họa sẽ do cô Huyên hướng dẫn, ai làm thiết kế web sẽ do thầy Lợi hướng dẫn.

- Lịch gặp C. Huyên vào sáng thứ 3 ngày 10/7 tại phòng D2-08

_ Lịch gặp T. Lợi vào sáng thứ 3 ngày 10/7 tại phòng máy

- Sinh viên nào không lên nhận đồ án xem như tự ý hủy đồ án.