Lịch hướng dẫn đồ án_Thầy Sơn

Thông báo, SV làm đồ án do Thầy Sơn hướng dẫn

gặp GV vào các ngày sau:

- Sáng Thứ 4, phòng D206, thời gian: 8h- 11h

- Sáng Thứ 7, phòng D208, thời gian: 8h - 11h

Lưu ý: SV không gặp GV thì xem như bỏ làm và sẽ nhận điểm 0.

Ngày đăng tin: 12/07/2018

GV Phạm Văn Sơn