Sinh viên học lại môn NMLT

Các bạn sinh viên đăng ký học lại môn Nhập môn lập trình sẽ học theo thời khóa biểu của khóa mới 2018, bắt đầu từ 13/8/2018.

Do đó các bạn cập nhật thời khóa biểu và đi học cho đúng lịch, nếu không các bạn sẽ bỏ mất một số buổi học. Mọi thắc mắc về điểm danh, bài tập sau này Cô sẽ không giải quyết.