Xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2019

Tất cả các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 thì cần các giấy tờ sau:

+ Đối với các sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn thì cần:

     * Biên lai xét tốt nghiệp (nộp tại phòng kế toán và đem biên lai về khoa CNTT)

     * Bản sau photo có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ

+ Đối với các sinh viên tốt nghiệp không đúng thời hạn thì cần:

     * Biên lai xét tốt nghiệp (nộp tại phòng kế toán và đem biên lai về khoa CNTT)

     * Bản sau photo có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ

     * Đơn xét tốt nghiệp (http://hitu.edu.vn/176.bieumaudaotao)

 

Tất cả nộp các giấy tờ xét tốt nghiệp từ bây giờ tới hết ngày 15/06/2019, sau ngày này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào