Thông báo 02 Chuyên đề thực tế - T. Anh Khoa

1. Các sinh viên có trong danh sách đăng ký chuyên đề thực tế do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn sắp xếp lên ký tên vào danh sách vào 1 trong các buổi:

+ Chiều thứ 3 - D2-13

+ Chiều thứ 5, chiều thứ 7 - D2-06

+ Chiều thứ 6 - D2-12

2. Lưu ý: các bạn nhớ nộp bài đúng hạn nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo 01:

Thông tin tới tất cả các bạn Sinh viên đăng ký Chuyên đề thực tế do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn

1. Các bạn chọn 1 chủ đề (nhỏ) trong các nội dung mà các diễn giả đã trình bày trong buổi ngày 21/04/2019 và viết một báo cáo (có mở bài, thân bài và kết luận, viết bằng file word - bao nhiêu trang cũng được)

Ví dụ: Tìm hiểu về Kafka, Mongo DB, ..., Tổng hợp về hệ thống mạng 5G, Tìm hiểu Bosch ứng 5G hiện tại và tương lai như thế nào, Tìm hiểu về IVO trong khởi nghiệp, ....

2. Thời gian làm: 04 tuần (Tuần 11, 12, 13, 14, 15)

3. Thời hạn nộp: trễ nhất 23h00 ngày 27/05/2019

4. Link nộp: khoaat.fit-hitu.edu.vn

   + Mã lớp: CDTT

   + File: masv.rar

5. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp vào các buổi

   + Chiều thứ 3 (D2-13), chiều thứ 5 (D2-06), chiều thứ 6 (D2-12).

6. Link chứa slide buổi thuyết trình ngày 21/04/2019

Note: Bạn nào bữa trước không đi dự buổi ngày 21/04/2019, không cần làm.