Báo cáo Chuyên đề ứng dụng cho Lập Trình Web(Laravel)

LỊCH BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ƯNG DỤNG CHO LẬP TRÌNH WEB - Lớp CCQ1711B

Ngày báo cáo: 23/05/2019(Thứ 5) - Lúc 16h35, Phòng D208

Một số chuẩn bị:

- Máy tính Laptop để báo cáo

- Phiếu phản biện(tải trên group Lập Trình Web)

- Sau khi báo cáo xong sinh viên cần: Nộp mã nguồn và CSDL qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ký tên vào danh sách thi

Chú ý: Sinh viên vắng, sinh viên không ký tên vào danh sách xem như văng thi