Lịch gặp Đồ án và TTTN thầy Hiệp trước khi bảo vệ

Tất cả sinh viên làm đồ án thầy Hiệp sẽ gặp lần cuối để báo cáo các ngày trong tuần 16 vào các ngày như sau:

+ Sáng 2, 4, 6: từ 7h30-11h30 tại phòng D207, D213, D209

+ Chiều thứ 3 lúc 12h30-16h30 tại phòng D207

Sau tuần 16 sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào của sinh viên