Thông báo lịch học môn KTLT (cô Cúc)

Các sinh viên học môn KTLT của cô Cúc sẽ học bù (các buổi của tuần 18, 19 cho kịp lịch thi) vào các buổi:

- Lớp CCQ1811A:

      + Tối thứ 2 (27/5/2019): Từ 17g00 đến 21g00 tại phòng D213.

      + Tối thứ 2 (03/6/2019): Từ 17g00 đến 21g00 tại phòng D213.

      + Chiều thứ 4 (05/6/2019): Từ 12g30 đến 16g30 tại phòng D209.

- Lớp CCQ1811B:

      + Tối thứ 4 (29/5/2019): Từ 17g00 đến 21g00 tại phòng D212.