xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com

Thông báo lịch học bù thầy Hiệp các môn QTMNC, MTTDD, Cấu trúc rời rạc, Tin học

Môn Quản trị mạng nâng cao ngày 10/06, 17/06 bù ngày 05/06 (thứ 4), 07/06 (thứ 6)  phòng D207 lúc 17h-20h30

Môn Mạng truyền thông đi di động ngày 11/06 bù ngày 03/06 (thứ 2) phòng D208 lúc 17h-20h30

Môn cấu trúc rời rạc ngày 14/06 bù ngày 06/06 (thứ 5) phòng D209 lúc 17h-20h30

Môn tin học ngày 12/06 bù ngày 04/06 (thứ 3) phòng D206 17h-20h30