Thông báo về báo cáo Đồ án và TTTN - T.Anh Khoa, T.Hán

Các bạn thực hiện đồ án hay TTTN do Thầy Nguyễn Văn Hán và Thầy Trần Anh Khoa có mặt tại phòng D2-09 ngày 10/06/2019 để báo cáo đồ án.

Các bạn phải nộp đồ án trước khi báo cáo ít nhất 1 ngày, hạn cuối 23h ngày 08/06/2019.

Link nộp đồ án khoaat-fit.hitu.edu.vn

+ Mã lớp: DA2019

+ File: MaSV.rar

Chú ý: các bạn đóng gói đồ án của mình thành 1 tập tin .rar, khi đi báo cáo phải mang theo phiếu theo dõi đồ án.