Lịch báo cáo đồ án - thực tập tốt nghiệp do cô Thu Cúc và Thầy Nhựt hướng dẫn

Sinh viên làm Đồ án - Thực tập tốt nghiệp của cô Cúc, T.Nhựt gặp Gv phản biện

- Thời gian lúc 8h00 thứ 6 ngày 07/06/2019 - Phòng: D206

- Sinh viên cần chuẩn bị:

+ Đối với sinh viên làm đồ án: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi.

+ Đối với sinh viên làm TTTN: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi, bản in cuốn báo cáo.

Chú ý

+ Sinh viên vắng(không đi báo cáo) xem như bỏ thi, sinh viên nào chưa ký tên vào danh sách khi đi báo cáo thì liên hệ văn phòng khoa (D101) để ký tên, nếu không ký coi như không đi báo cáo.

+ Các sinh viên nào bận kiểm tra ngày thứ 6 thì liên hệ với thầy và cô qua email để có hướng giải quyết và có thể hẹn với giáo viên vào buổi khác.