Báo cáo đồ án Thầy Trường, Thầy Viên, Thầy Hiệp Có thay đổi

Do nhiều sinh viên bị trùng lịch thi vào ngày 10/062019 nên

Sinh viên làm Đồ án - Thực tập tốt nghiệp của Thầy Trường, Thầy Viên, Thầy Hiệp gặp Gv phản biện

- Thời gian lúc 14h00 thứ 3 ngày 18/06/2019

- Phòng: D206 - Sinh viên cần chuẩn bị:

+ Đối với sinh viên làm đồ án: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, demo, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi.

+ Đối với sinh viên làm TTTN: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, demo, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi, bản in cuốn báo cáo.

Chú ý: 

+ Sinh viên vắng(không đi báo cáo) xem như bỏ thi, sinh viên nào chưa ký tên vào danh sách khi đi báo cáo thì liên hệ văn phòng khoa (D101) để ký tên, nếu không ký coi như không đi báo cáo.

+ Các sinh viên nào bận thi ngày thứ 3 thì liên hệ với thầy và cô qua email để có hướng giải quyết và có thể hẹn với giáo viên vào buổi khác.