Thông báo 03 về KLTN

Khoa công nghệ thông tin tới các nhóm thực hiện khóa luận tốt nghiệp 2019

+ Thời gian phản biện: từ 15/07/2019 cho đến hết ngày 22/07/2019. Các nhóm liên hệ với GV phản biện để thống nhất ngày phản biện.

+ Thời gian báo cáo KLTN: Chiều tối lúc 16h30 ngày 25/07/2019 tại phòng D2-06.

+ Danh sách phản biện và thứ tự báo cáo khóa luận xem tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm

TTBM

Trần Anh Khoa