Thông báo 04 - KLTN

Khoa công nghệ thông tin tới các nhóm làm khóa luận tốt nghiệp về ngày bảo vệ KLTN có thay đổi, do kế hoạch xét tốt nghiệp của trường đôn lên một tuần so với dự kiến, nên để không ảnh hưởng tới đợt xét tốt nghiệp vào cuối tháng 07/2019. Khoa CNTT phải dời lịch báo cáo KLTN sớm hơn dự kiến 4 ngày, lịch cũ vào chiều tối ngày 25/07/2019, lịch mới là sáng chử nhật ngày 21/07/2019, phòng báo cáo (D2-06) và danh sách thứ tự các nhóm báo cáo không đồi.

Lịch mới:

+ Thời gian báo cáo KLTN: Sáng chủ nhật lúc 8h00 ngày 21/07/2019 tại phòng D2-06.

+ Danh sách phản biện và thứ tự báo cáo khóa luận xem tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm 

TTBM

Trần Anh Khoa