TB lịch gặp đồ án T.Khoa

Đề nghị các bạn có lịch hướng dẫn Đồ án do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch (1 tuần 1 lần) vào một trong các buổi dưới đây:

1. Chiều thứ 3 - D208

2. Cả ngày thứ 4 - D207

3. Sáng thứ 5 - D211

4. Chiều thứ 7 - D211

P/s: Tuần 5 bắt đầu