Bài viết giới thiệu về ngành CNTT

Một số thông tin dành cho tân sinh viên 2019

1. Giới thiệu về ngành học CNTT

2. Giới thiệu về khoa CNTT và một số chú ý khi học tại khoa CNTT trường CĐ Công Thương Tp. HCM

Link download: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/Data/Khoa_CNTT_2019.rar

TAK;