Kết quả Olympic Tin học 2019

Thông báo kết quả Olympic Tin học 2019 và ngày gặp mặt đội tuyển đầu tiên là tối thứ 2, lúc 17h00 ngày 21/10/2019, tại phòng máy D2-09.

1. Bảng điểm

2. Giải thưởng

3. Danh sách đội tuyển

P/s: Các bạn xem chi tiết trong tập tin đính kèm, sau khi đội tuyển gặp mặt sẽ thống nhất lịch ôn tập.

Link down File: khoaat.fit-hitu.edu.vn/Olym2019.rar