TB phát động NCKH Sinh viên 2014-2015 và ra mắt CLB Khoa học và công nghệ

 Thời gian: 07h30 chủ nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014

Địa điểm: Hội trường A (LẦU 7)

Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và sinh viên các khoa khác trong trường yêu thích Nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Xem tiếp...