Hội thảo "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo"

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới đảm bảo chất lượng phù hợp với môi trường thực tế đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Khoa CNTT đã tổ chức  hội thảo "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo". Trong buổi thảo luận có sự báo cáo của các Thầy/Cô có kinh nghiêm lâu năm đồng thời những bài báo cáo bám sát vào tính hình thực tế, ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc quản lý chất lượng đào tạo.

Trong buổi thảo luận Trưởng khoa Huỳnh Trọng Đức đã phát biểu chỉ đạo cho quá trình lấy điểm quá trình và thi cuối kỳ để đảm bảo tính khách quan và công bằng cho các sinh viên của các lớp học. Bên cạnh đó Trưởng khoa còn mở rộng thêm về các ứng dụng quản lý lớp học bằng công nghệ 4.0 giúp cho quá trình đào tạo được tốt hơn

Trưởng khoa Huỳnh Trọng Đức phát biểu tại hội thảo

 Từ nhiều bài viết của các giảng viên trong khoa. Khoa đã họp và lọc ra những bài viết phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với thời buổi công nghệ 4.0.

Đầu tiên là bài báo cáo của Cô Nguyễn Thị Thu Cúc với bài viết

"THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐIỂM QUÁ TRÌNH CỦA SINH VIÊN TRONG MỘT HỌC PHẦN"

 Bài báo cáo số 2 là của tác giả Thái Thị Huyên với bài viết

"ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (THỰC HÀNH) TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HCM"  

 Bài báo cáo số 3 là của thầy Trần Anh Khoa với bài viết

"THỰC TRẠNG VỀ CÁCH THỨC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN & MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN"

 Bài báo cáo cuối cùng là thầy Nguyễn Minh Trường với bài viết

"ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ LỚP HỌC"

 Thầy/Cô trong khoa trong buổi thảo luận