Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 ĐQT MÔN SQL 3 CHỈ T.NHỰT DẠY NGÀY THỨ 7 09/12/2019 Khoa CNTT 3
2 Điểm quá trình môn Java T.Nhựt dạy LT chiều 4 - TH Sáng 2 09/12/2019 Khoa CNTT 4
3 Điểm quá trình MMT thầy Hiệp học kỳ 1_2019-2020 01/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 16
4 Điểm giữa kỳ CTRR thầy Hiệp (New Update) 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
5 Điểm quá trình Môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 16/11/2019 Webmaster 50
6 Điểm quá trình TH cô Thi học kỳ 2019-2020 01/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 58
7 Điểm QT môn PTS các lớp (C.Huyên) 01/11/2019 Thái Thị Huyên 69
8 Điểm QT môn Photoshop và TK Web-cô Mai- cập nhật 4-11 01/11/2019 Khoa CNTT 148
9 Điểm quá trình môn TH và THVP thầy Đức học kỳ 1 năm học 2019-2020 31/10/2019 Đặng Hồng Hiệp 87
10 Điểm quá trình Môn Tin Học (T.Trường) 18/08/2019 Khoa CNTT 105
11 Điểm QT môn Xử lý Ảnh- Lớp hè- Cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 91
12 Điểm QT lớp tin VP chiều T2 hè- cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 95
13 Điểm QT TinVP- Lớp Sáng T2- cô Mai (cập nhật 14/8) 14/08/2019 Khoa CNTT 148
14 Điểm quá trình môn Quản trị web-mail 20/06/2019 Khoa CNTT 138
15 Điểm quá trình môn lý thuyết đồ thị (T.Trường) 20/06/2019 Khoa CNTT 145
16 Điểm quá trình môn An Ninh Mạng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 129
17 Điểm quá trình môn tin văn phòng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 142
18 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 138
19 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 127
20 Điểm QT Tin Học và HĐH Linux (Thầy Viên) 15/06/2019 Bùi Trọng Viên 132
21 ĐQT Tin học Sáng Chiều Thứ 6 Thầy Nhựt dạy 14/06/2019 Khoa CNTT 138
22 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 152
23 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 151
24 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 141
25 Điểm QT môn CSDL các lớp (c.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 149
26 Điểm QT Photoshop chiều T5_đợt 2 (C.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 132
27 Điểm Quá Trình THVP Thầy Nhựt dạy Sáng Thứ 2 12/06/2019 Khoa CNTT 122
28 Điểm QT Photoshop Chiều T7- cô Mai 11/06/2019 Khoa CNTT 128
29 Điểm quá trình các môn Cô Thi dạy (PTS, TDC) 10/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 159
30 Điểm quá trình lớp TKweb chiều T5- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 130