Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 5
2 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 6
3 Điểm QT Tin Học và HĐH Linux (Thầy Viên) 15/06/2019 Bùi Trọng Viên 4
4 ĐQT Tin học Sáng Chiều Thứ 6 Thầy Nhựt dạy 14/06/2019 Khoa CNTT 9
5 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 11
6 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 11
7 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 12
8 Điểm QT môn CSDL các lớp (c.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 13
9 Điểm QT Photoshop chiều T5_đợt 2 (C.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 11
10 Điểm Quá Trình THVP Thầy Nhựt dạy Sáng Thứ 2 12/06/2019 Khoa CNTT 15
11 Điểm QT Photoshop Chiều T7- cô Mai 11/06/2019 Khoa CNTT 15
12 Điểm quá trình các môn Cô Thi dạy (PTS, TDC) 10/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 19
13 Điểm quá trình lớp TKweb chiều T5- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 19
14 Điểm QT lớp tin VP sáng T7- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 18
15 Điểm quá trình lớp Tin học sáng thứ 3 đợt 2 (c.Huyên) 08/06/2019 Thái Thị Huyên 22
16 Điểm quá trình THVP năm học 2018-2019 các lớp thầy Đức dạy 07/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 34
17 Điểm QT môn Photoshop- lớp Sáng T4 - cô Mai 06/06/2019 Khoa CNTT 41
18 Điểm quá trình TTNT và THDC thầy Đức 04/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 39
19 Điểm giữa kỳ KTMT thầy Hiệp Lớp D 11/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 61
20 Điểm quá trình môn Tin Văn Phòng (T.Trường) 09/05/2019 Khoa CNTT 52
21 Điểm Qt môn Tk web Chiều T4 - cô Mai 09/05/2019 Khoa CNTT 59
22 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 70
23 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 58
24 Điểm quá trình môn Hệ quản trị SQL Server - nhóm 03 05/05/2019 Khoa CNTT 67
25 Điểm Qt môn Xử lý ảnh các lớp đợt 1- Cô Mai 03/05/2019 Khoa CNTT 74
26 Điểm quá trình môn Photoshop _đợt 1(C.Huyên) 03/05/2019 Thái Thị Huyên 68
27 Điểm quá trình Tin Học sáng chiều Thứ 6 T.Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 50
28 Điểm quá trình SQL Server Thầy Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 51
29 Điểm quá trình Môn THVP sáng Thứ 2 Thầy Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 48
30 Điểm quá trình tin học nhóm 31 thầy Hiệp 01/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film