Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 16/01/2019 Khoa CNTT 43
2 Điểm thi kết thúc môn LT Windows (C#) Thầy Nhựt dạy 07/01/2019 Khoa CNTT 50
3 Điểm quá trình OOP Thầy Nhựt dạy kết thúc hôm thứ 6 (04/01/2019) 05/01/2019 Khoa CNTT 47
4 Điểm quá trình C# Thầy Nhựt 05/01/2019 Khoa CNTT 47
5 Điểm QT thiết kế web- Lớp Web C5-cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 60
6 Điểm QT Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 62
7 Điểm QT- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 66
8 Điểm QT Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 52
9 Điểm quá trình môn Quản Trị Mạng, HĐH Linux, Lắp ráp cài đặt (Thầy Viên) 28/12/2018 Bùi Trọng Viên 61
10 Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 58
11 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811D (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 69
12 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 64
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 67
14 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 69
15 Điểm quá trình các lớp nhóm 2_Thầy Sơn 23/12/2018 Khoa CNTT 67
16 Điểm quá trình môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 16/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 67
17 Điểm thi Tin học và Java thầy Hán 2018 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 77
18 Điểm QT môn TK Web- Lơp C3- Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 88
19 Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 86
20 Điểm quá trình cài đặt quản trị mạng và mạng máy tính (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 87
21 Điểm quá trình môn CĐQTM hk1 Thầy Hiệp 17/11/2018 Đặng Hồng Hiệp 99
22 Điểm Quá trình-Lớp Web S5- Cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 122
23 Điểm Quá trình-lớp Tin VP 1 - cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 108
24 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 227
25 Điểm quá trình các lớp hè do thầy Viên dạy 22/08/2018 Bùi Trọng Viên 176
26 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 194
27 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 194
28 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 214
29 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 195
30 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 214