Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ các cột điểm, nếu có khiếu lại thì

phản hồi cho GV trước ngày 17/06/2018, sau thời hạn trên GV sẽ

không giải quyết.

Ngày đăng tin: 10/06/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DIEM QT CCQ1611A.pdf về máy tínhDIEM QT CCQ1611A.pdf468 lần tải
Tải tập tin DIEM QT CCQ1611B.pdf về máy tínhDIEM QT CCQ1611B.pdf475 lần tải
Tải tập tin DIEM QT CCQ1611C.pdf về máy tínhDIEM QT CCQ1611C.pdf419 lần tải