Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ các cột điểm, nếu có khiếu lại

thì phản hồi cho GV trước ngày 17/06/2018. Sau thời hạn

trên GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 10/06/2018

GV Phạm Văn Sơn

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DIEM QT CCQ1511A_KTPM.pdf về máy tínhDIEM QT CCQ1511A_KTPM.pdf476 lần tải
Tải tập tin DIEM QT CCQ1511B_KTPM.pdf về máy tínhDIEM QT CCQ1511B_KTPM.pdf416 lần tải