Điểm QT môn CSDL các lớp (c.Huyên)

Các em thắc mắc về điểm phản hồi vào mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 18/6, sau ngày này cô không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CSDL_CHIEU THU 2_.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU THU 2_.pdf140 lần tải
Tải tập tin CSDL_CHIEU THU 4.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU THU 4.pdf154 lần tải
Tải tập tin CSDL_CHIEU THU 6.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU THU 6.pdf140 lần tải