Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc)

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1811C do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm quá trình sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên giảng dạy trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng điểm. Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CSDL_CCQ1811C_S6_C2.pdf về máy tínhCSDL_CCQ1811C_S6_C2.pdf260 lần tải