ĐQT Tin học Sáng Chiều Thứ 6 Thầy Nhựt dạy

Thông báo điểm quá trình môn Tin học do thầy Nhựt dạy vào lúc sáng chiều thứ 6.

Các em có thắc mắc về điểm số gởi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến ngày thứ 2 - (17/06/2019) hết hạn.

https://photos.app.goo.gl/tnwBo56duYLVz4bA8