Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 2 (cô Cúc)

Điểm quá trình môn KTLT của lớp CCQ1811B (đợt 2) do cô Cúc giảng dạy. Mọi thắc mắc về điểm quá trình sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên giảng dạy trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng điểm. Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin KTLT_CCQ1811B_DOT2_C5.pdf về máy tínhKTLT_CCQ1811B_DOT2_C5.pdf260 lần tải