Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 28/11/2019 Khoa CNTT 26
2 Điểm học phần CTRR và Toán rời rạc 21/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 43
3 Tin học - Thầy Nhựt dạy thứ 5 21/11/2019 Khoa CNTT 35
4 Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy 17/11/2019 giangvien 51
5 Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy 17/11/2019 giangvien 36
6 Điểm KTHP môn Photoshop_đợt 1 các lớp (c.Huyên) 16/11/2019 Thái Thị Huyên 46
7 Điểm hoc phần tin học thầy Đức lớp sáng thứ 6 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 44
8 Điểm học phần môn Photoshop cô Thi 14/11/2019 Lê Thị Tố Thi 39
9 Điểm TKweb lớp 3 tín chỉ- cô Mai 14/11/2019 Khoa CNTT 44
10 Điểm môn Photoshop- cô Mai 12/11/2019 Khoa CNTT 43
11 Điểm TK môn TKWEB cô Mai 11/11/2019 Khoa CNTT 66
12 Điểm học phần THVP thầy Đức 10/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 52
13 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa hè 2019 10/09/2019 Đặng Hồng Hiệp 147
14 Điểm thi THVP_PTTK_Thầy Sơn 01/09/2019 Khoa CNTT 132
15 Điểm thi môn tin học (Thầy Trường) 30/08/2019 Khoa CNTT 128
16 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị hè 30/08/2019 Khoa CNTT 130
17 Điểm KTHP môn CSDL lớp hè (c.Huyên) 29/08/2019 Thái Thị Huyên 125
18 Điểm thi Tin học hè 2018-2019 Cô Thi 28/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 118
19 Điểm Hệ Quản Trị SQL Server Hè T.Nhựt dạy 28/08/2019 Khoa CNTT 108
20 Điểm HP HDH hè 2018-2019 thầy Đức 26/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 123
21 Điểm TTTN Hè- Cô Mai 26/08/2019 Khoa CNTT 104
22 Điểm học phần TTNT hè 2018-2019 Thầy Đức 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 105
23 Điểm học phần KTMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 127
24 Điểm học phần MMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 125
25 Điểm học phần môn THDC hè 2018-2019 thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 117
26 Điểm học phầ môn Cài đặt quản trị mạng 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 114
27 Điểm học phần cấu trúc rời rạc Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 117
28 Điểm KTHP môn Corel_hè_new (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 95
29 Điểm KTHP môn Corel_hè (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 95
30 Điểm Thi môn TVP- lớp hè- cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 101