Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi tin học cô Thi 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 6
2 Điểm THVP Thầy Nhựt dạy 14/12/2018 Khoa CNTT 7
3 Điểm TIN HOC chiều thứ tư (đợt 1)(C.Huyên) 06/12/2018 Thái Thị Huyên 26
4 Điểm môn TK Web - Nhóm 04- Chiều T3 - Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 26
5 Điểm thi môn THVP chiều thứ 3 đợt 1 (C.Huyên) 06/12/2018 Thái Thị Huyên 28
6 Điểm OOP Thầy Nhựt dạy 06/12/2018 Khoa CNTT 27
7 Điểm thi Mạng máy tính, Lập trình quản lí, Cài đặt và quản trị mạng, Hệ điều hành linux (Thầy Viên) 06/12/2018 Bùi Trọng Viên 28
8 Điểm Môn TKWEB lớp CCQ1711B -Cô Mai 05/12/2018 Khoa CNTT 26
9 Điểm TK lớp TVP1- cô Mai 05/12/2018 Khoa CNTT 31
10 Điểm thi THVP thầy Đức học kỳ 1 năm 2018 05/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 25
11 Điểm học phần môn cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp 04/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 30
12 Điểm học phần Tin học hè thầy Hán 13/09/2018 Đặng Hồng Hiệp 346
13 Điểm thi môn Thiết kế mạng (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 360
14 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 362
15 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 327
16 Điểm thi lớp hè 2018 (T.Mạnh) 09/09/2018 Khoa CNTT 319
17 Điểm thi PTTK +Đồ án cơ sở ngành_ Thầy Sơn_08.09.2018 08/09/2018 Khoa CNTT 319
18 Điểm Photoshop sáng T2(C.Huyên) 04/09/2018 Thái Thị Huyên 219
19 Điểm học phần hè Thầy Viên giảng dạy 03/09/2018 Bùi Trọng Viên 181
20 Điểm kết thúc học phần THVP hè thầy Đức 30/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 167
21 Điểm thi TINDC&TINVP_Thầy Sơn_30.08.2018 30/08/2018 Khoa CNTT 181
22 Điểm thi học phần hè môn TTNT thầy Đức 29/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 161
23 Tin học văn phòng th Đăng Khoa - hk hè 28/08/2018 Khoa CNTT 157
24 Điểm học phần tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 169
25 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 26/08/2018 Khoa CNTT 156
26 Điểm KTHP môn Tin học T3(C.Huyên) 31/07/2018 Thái Thị Huyên 144
27 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 10/07/2018 Khoa CNTT 191
28 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 211
29 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 172
30 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 169