Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần môn TTNT Thầy Đức 16/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 4
2 Điểm Đồ án - TTTN - cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 24
3 Điểm đồ án chuyên ngành (cô Cúc) 08/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 22
4 Điểm thi môn Tin Học Văn Phòng (T.Trường) 23/05/2019 Khoa CNTT 53
5 Điểm học phần Chuyên đề thực tế thầy Hiệp 21/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 55
6 Điểm học phần tin học văn phòng thầy Đức sáng thứ 2 và sáng thứ 5 nhóm 1 20/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 46
7 Điểm thi môn Hệ quản trị SQL Server_1 19/05/2019 Khoa CNTT 56
8 Điểm học phần tin học thầy Hán HK2_2018-2019 17/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 50
9 Điểm Kiến trúc máy (Thầy Viên dạy) 15/05/2019 Bùi Trọng Viên 57
10 Điểm thi THVP Sáng Thứ 2 T.Nhựt dạy 15/05/2019 Khoa CNTT 49
11 Điểm học phần các môn cô Thi dạy HK2_2018-2019 15/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 66
12 Điểm TK các lớp Xử lý ảnh N1-N3 và TKWeb- cô Mai ngày14-5 15/05/2019 Khoa CNTT 98
13 Điểm học phần tin học thầy Thịnh HK2_2018-2019 15/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 53
14 Điểm KTHP Photoshop sáng_chiều thứ 5(C.Huyên) 15/05/2019 Thái Thị Huyên 53
15 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp nhóm 31 13/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 60
16 Điểm Tin học lớp CCQ1824LA- Cô Mai 13/05/2019 Khoa CNTT 64
17 Điểm TK môn TIn VP - nhóm 3- cô Mai 13/05/2019 Khoa CNTT 57
18 Điểm tin học lớp sáng chiều thứ 6 Thầy Nhựt dạy 13/05/2019 Khoa CNTT 53
19 Điểm học phần KTMT học kỳ 2 năm 2018-2019 Thầy Hiệp 12/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 63
20 Điểm thi môn Quản trị mạng Linux & Tin học (Thầy Viên dạy) 09/05/2019 Bùi Trọng Viên 58
21 Điểm SQL Thầy Nhựt dạy 07/05/2019 Khoa CNTT 58
22 Điểm thi kết thúc môn tin học sáng thứ 3(C.Huyên) 07/05/2019 Thái Thị Huyên 56
23 Điểm học phần môn mạng máy tính thầy Hiệp 05/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 59
24 Điểm Thi CTRR thầy Hiệp 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 174
25 Điểm thi môn CTRR thầy Mạnh 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 188
26 Điêm nhập môn lập trình Thầy Thạch 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 190
27 Đồ án thầy Hán năm 2018-2019 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 151
28 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 2 năm 2018-2019 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 172
29 Điểm thi java thầy Hán 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 151
30 Điểm thi môn CNMNC thầy Hiệp 15/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 118
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film