Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điêm nhập môn lập trình Thầy Thạch 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 361
2 Đồ án thầy Hán năm 2018-2019 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 306
3 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 2 năm 2018-2019 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 346
4 Điểm thi java thầy Hán 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 316
5 Điểm thi môn CNMNC thầy Hiệp 15/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 270
6 Điểm thi môn Thiết kế mạng (T.Trường) 15/01/2019 Khoa CNTT 284
7 Điểm thi môn Dịch Vụ Mạng (T.Trường) 15/01/2019 Khoa CNTT 266
8 Điểm thi môn tin học lớp CCQ1822A - CCQ1811E 15/01/2019 Khoa CNTT 332
9 Điểm thi THVP &TINDC các lớp Thầy Sơn 11/01/2019 Khoa CNTT 343
10 Điểm thi môn NMLT của các lớp A, B, C, D (cô Cúc) 11/01/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 333
11 Điểm đồ án thầy Hiệp học kỳ 1 năm 2018-2019 08/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 288
12 Điểm thi TTNT thầy Đức học kỳ 1 đợt 2 năm học 2018-2019 08/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 296
13 Điểm thi kết thúc các môn (C.Huyên) 08/01/2019 Thái Thị Huyên 324
14 Điểm OOP Thầy Nhựt dạy (01/2019) 07/01/2019 Khoa CNTT 303
15 Điểm thi tin học thầy Hiệp học kỳ 1 đợt 2 năm 2018-2019 05/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 332
16 Điểm thi môn Tin học của lớp CCQ1811C (cô Cúc) 05/01/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 287
17 Điểm Tổng kết môn TKWEB- chiều T5- Cô Mai 05/01/2019 Khoa CNTT 287
18 Điểm thi môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 04/01/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 261
19 Điểm Thi Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 04/01/2019 Khoa CNTT 296
20 Điểm TK Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 03/01/2019 Khoa CNTT 300
21 Điểm đồ án HK1_2018_2019 (cô Cúc) 27/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 286
22 Điểm thi môn Nhập môn Tin học (T.Trường) 24/12/2018 Khoa CNTT 299
23 Điểm thi THDC thầy Hiệp 21/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 296
24 Điểm thi tin học cô Thi 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 310
25 Điểm THVP Thầy Nhựt dạy 14/12/2018 Khoa CNTT 342
26 Điểm TIN HOC chiều thứ tư (đợt 1)(C.Huyên) 06/12/2018 Thái Thị Huyên 322
27 Điểm môn TK Web - Nhóm 04- Chiều T3 - Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 331
28 Điểm thi môn THVP chiều thứ 3 đợt 1 (C.Huyên) 06/12/2018 Thái Thị Huyên 368
29 Điểm OOP Thầy Nhựt dạy 06/12/2018 Khoa CNTT 348
30 Điểm thi Mạng máy tính, Lập trình quản lí, Cài đặt và quản trị mạng, Hệ điều hành linux (Thầy Viên) 06/12/2018 Bùi Trọng Viên 323