Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm Môn TKWEB lớp CCQ1711B -Cô Mai 05/12/2018 Khoa CNTT 306
2 Điểm TK lớp TVP1- cô Mai 05/12/2018 Khoa CNTT 326
3 Điểm thi THVP thầy Đức học kỳ 1 năm 2018 05/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 316
4 Điểm học phần môn cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp 04/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 307
5 Điểm học phần Tin học hè thầy Hán 13/09/2018 Đặng Hồng Hiệp 1197
6 Điểm thi môn Thiết kế mạng (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 1164
7 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 1180
8 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 1086
9 Điểm thi lớp hè 2018 (T.Mạnh) 09/09/2018 Khoa CNTT 1066
10 Điểm thi PTTK +Đồ án cơ sở ngành_ Thầy Sơn_08.09.2018 08/09/2018 Khoa CNTT 1059
11 Điểm Photoshop sáng T2(C.Huyên) 04/09/2018 Thái Thị Huyên 768
12 Điểm học phần hè Thầy Viên giảng dạy 03/09/2018 Bùi Trọng Viên 583
13 Điểm kết thúc học phần THVP hè thầy Đức 30/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 590
14 Điểm thi TINDC&TINVP_Thầy Sơn_30.08.2018 30/08/2018 Khoa CNTT 574
15 Điểm thi học phần hè môn TTNT thầy Đức 29/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 528
16 Tin học văn phòng th Đăng Khoa - hk hè 28/08/2018 Khoa CNTT 539
17 Điểm học phần tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 545
18 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 26/08/2018 Khoa CNTT 534
19 Điểm KTHP môn Tin học T3(C.Huyên) 31/07/2018 Thái Thị Huyên 456
20 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 10/07/2018 Khoa CNTT 539
21 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 523
22 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 464
23 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 440
24 Điểm thi môn TIN HỌC_Cô Quyên 29.06.2018 29/06/2018 Khoa CNTT 468
25 Điểm thi Tin học Cô Quyên 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 413
26 Điểm thi Tin học thầy Hiệp 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 470
27 Điểm thi Tin học - lớp th Hán 28/06/2018 Khoa CNTT 473
28 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2018 Khoa CNTT 471
29 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 480
30 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 447