Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi TinDC lớp CCQ1724LA- cô Mai 24/06/2018 Khoa CNTT 432
2 Điểm thi KTHP các lớp môn CSDL (c. Huyên) 24/06/2018 Thái Thị Huyên 433
3 Tin văn phòng - cô Khánh Quyên 24/06/2018 Khoa CNTT 422
4 Điểm KTHP THVP CHIỀU T6 NHÓM 2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 435
5 Điểm KTHP THVP CHIỀU T4(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 401
6 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 383
7 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 370
8 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 448
9 Điểm thi môn TTDPT (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 414
10 Điểm KTHP môn Corel (C.Quyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 387
11 Điểm KTHP môn Corel sáng T2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 398
12 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 400
13 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 433
14 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 1 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 395
15 Điểm thi THVP Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 397
16 Điểm thi cuối kỳ TTNT Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 359
17 Tin học văn phòng - th ĐKhoa - 02 20/06/2018 Khoa CNTT 381
18 HĐH Linux - th Đăng Khoa -02 20/06/2018 Khoa CNTT 349
19 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa - lớp 02 20/06/2018 Khoa CNTT 383
20 Điểm thi TBTT thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 492
21 Điểm thi KTMT lớp D thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 485
22 Điểm thi môn UML_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 410
23 Điểm Thi môn TKWEB - cô Mai 19/06/2018 Khoa CNTT 477
24 Điểm môn Thiết kế Web - Cô Quyên 18/06/2018 Hồ Diên Lợi 453
25 Điểm thi môn Kiểm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn 16/06/2018 Khoa CNTT 400
26 Điểm Photoshop-Nhóm đợt 1- cô Huyên 16/06/2018 Khoa CNTT 427
27 Điểm thi Môn Photoshop-cô Mai 16/06/2018 Khoa CNTT 419
28 Điểm thi NMLT lớp LOPHL5 (cô Cúc) 15/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 384
29 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 500
30 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 523