Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm đồ án Cơ sở ngành + TTTN (cô Cúc) 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 381
2 Điểm thi Tin học Thầy Mạnh 11/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 561
3 Điểm thi môn Tin học Cô Nguyên 08/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 509
4 Điểm TTTN-DACS cô Mai 08/06/2018 Khoa CNTT 405
5 Điểm DACN_TTTN (C.Huyên) 07/06/2018 Thái Thị Huyên 532
6 Điểm quá trình SQL do T.Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 519
7 Điểm giữa kỳ HĐH Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 569
8 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 468
9 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 6- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 454
10 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 478
11 Điểm thi môn TVP-chiều thứ 4- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 433
12 Điểm thi môn TVP-sáng thứ 2- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 451
13 Điểm thi tin học_Thầy Sơn_12.05.2018 12/05/2018 Khoa CNTT 406
14 Điểm thi môn tin học nhóm 8 thầy Hiệp 11/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 416
15 Điểm Thi Tin học T.Nhựt dạy Thứ 2 11/05/2018 Khoa CNTT 460
16 Lắp ráp cài đặt -th Đăng Khoa 10/05/2018 Phạm Đăng Khoa 412
17 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 34-cô Mai 07/05/2018 Khoa CNTT 455
18 Điểm KTHP môn Photoshop chiều T3(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 422
19 Điểm KTHP môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 407
20 Điểm thi Tin Văn Phòng Nhóm 05-cô Mai 05/05/2018 Khoa CNTT 446
21 Điểm Thi Môn Xử lý ảnh PS- cô Mai (6/5) 05/05/2018 Khoa CNTT 544
22 Tin học văn phòng - th ĐKhoa 05/05/2018 Phạm Đăng Khoa 453
23 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 624
24 Điểm học phần lập trình Java thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 624
25 Điểm học phần Tin học Thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 694
26 Điểm học phần TTNT thầy Đức 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 624
27 Điểm học phần HDH thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 680
28 Điểm tin học văn phòng CLC thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 532
29 Điểm học phần Tin học thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 663
30 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 582