Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 550
2 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 576
3 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 721
4 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 700
5 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 545
6 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 502
7 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 455
8 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 511
9 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 505
10 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 621
11 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 578
12 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 606
13 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 562
14 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 610
15 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 477
16 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 497
17 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 479
18 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 490
19 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 494
20 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 537
21 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 496
22 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 449
23 Điểm thi kết thúc môn Photoshop (C.Huyên) 09/01/2018 Thái Thị Huyên 463
24 Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường 09/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 632
25 Điểm thi môn ANM (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 478
26 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 433
27 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 498
28 Điểm đồ án CS và CN- cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 453
29 Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 494
30 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 652