Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần MMT Thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 627
2 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 483
3 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 464
4 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 497
5 Điểm kết thúc học phần môn QTM Thầy Hiệp 07/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 625
6 CCQ1722A- Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 07/01/2018 Khoa CNTT 622
7 Điểm thi môn Corel Draw (C.Huyên) 03/01/2018 Thái Thị Huyên 517
8 Điểm học phần môn THDC thầy Hiệp 01/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 654
9 Điểm đồ án Cơ sở ngành + Chuyên ngành (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 478
10 Điểm môn corel c. Huyên 29/12/2017 Thái Thị Huyên 456
11 Điểm thi lớp Thiết kế web HL- cô Mai 09/11/2017 Khoa CNTT 929
12 Điểm thi Lập trình JAVA hk3_Thầy Hán 10/09/2017 Khoa CNTT 785
13 Điểm hè Tin Học Văn Phòng T.Nhựt dạy 08/09/2017 Khoa CNTT 693
14 Điểm thi môn NMLT-hè (T.Trường) 02/09/2017 Khoa CNTT 676
15 Điểm TinVP- lớp CLC hè- cập nhật 1/9 cô Mai 31/08/2017 Khoa CNTT 911
16 Điểm đồ án hè 2017 (cô Cúc) 31/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 782
17 Điểm thi SQL hè thầy Trường 31/08/2017 Đặng Hồng Hiệp 783
18 Điểm thi môn KTLT lớp HE2017 (cô Cúc) 28/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 639
19 Điềm thi KTMT lớp hè 28/08/2017 Khoa CNTT 603
20 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè - cô Mai 25/08/2017 Khoa CNTT 586
21 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 607
22 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 550
23 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 599
24 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 803
25 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 680
26 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 664
27 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 625
28 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 666
29 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 575
30 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 644