Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm KTHP môn CSDL (c.Huyên) 31/12/2019 Thái Thị Huyên 59
2 Điểm chuyên đề thực tập 1 27/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 83
3 Điểm thi Môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 28/11/2019 Khoa CNTT 120
4 Điểm học phần CTRR và Toán rời rạc 21/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 135
5 Tin học - Thầy Nhựt dạy thứ 5 21/11/2019 Khoa CNTT 119
6 Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy 17/11/2019 giangvien 148
7 Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy 17/11/2019 giangvien 102
8 Điểm KTHP môn Photoshop_đợt 1 các lớp (c.Huyên) 16/11/2019 Thái Thị Huyên 113
9 Điểm hoc phần tin học thầy Đức lớp sáng thứ 6 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 114
10 Điểm học phần môn Photoshop cô Thi 14/11/2019 Lê Thị Tố Thi 104
11 Điểm TKweb lớp 3 tín chỉ- cô Mai 14/11/2019 Khoa CNTT 112
12 Điểm môn Photoshop- cô Mai 12/11/2019 Khoa CNTT 110
13 Điểm TK môn TKWEB cô Mai 11/11/2019 Khoa CNTT 143
14 Điểm học phần THVP thầy Đức 10/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 116
15 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa hè 2019 10/09/2019 Đặng Hồng Hiệp 211
16 Điểm thi THVP_PTTK_Thầy Sơn 01/09/2019 Khoa CNTT 193
17 Điểm thi môn tin học (Thầy Trường) 30/08/2019 Khoa CNTT 187
18 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị hè 30/08/2019 Khoa CNTT 182
19 Điểm KTHP môn CSDL lớp hè (c.Huyên) 29/08/2019 Thái Thị Huyên 180
20 Điểm thi Tin học hè 2018-2019 Cô Thi 28/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 170
21 Điểm Hệ Quản Trị SQL Server Hè T.Nhựt dạy 28/08/2019 Khoa CNTT 158
22 Điểm HP HDH hè 2018-2019 thầy Đức 26/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 167
23 Điểm TTTN Hè- Cô Mai 26/08/2019 Khoa CNTT 156
24 Điểm học phần TTNT hè 2018-2019 Thầy Đức 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 152
25 Điểm học phần KTMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 182
26 Điểm học phần MMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 181
27 Điểm học phần môn THDC hè 2018-2019 thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 165
28 Điểm học phầ môn Cài đặt quản trị mạng 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 169
29 Điểm học phần cấu trúc rời rạc Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 165
30 Điểm KTHP môn Corel_hè_new (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 151