Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 1024
2 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 897
3 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 721
4 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 837
5 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 835
6 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 878
7 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 973
8 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 715
9 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 750
10 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 1095
11 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 920
12 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 1031
13 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 898
14 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 1028
15 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 835
16 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 802
17 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 826
18 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 902
19 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 945
20 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 804
21 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 1042
22 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1705
23 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 2310
24 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1661
25 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1123
26 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 876
27 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 941
28 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 1092
29 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 1017
30 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Lê Thị Tố Thi 1388