Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm KTHP môn Corel_hè (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 144
2 Điểm Thi môn TVP- lớp hè- cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 154
3 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè 2019 - cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 152
4 Điểm thi môn Tin Học Thầy Nhựt dạy 19/08/2019 Khoa CNTT 175
5 Điểm HP tin học thầy Hán 22/07/2019 Đặng Hồng Hiệp 199
6 Điểm thi môn tin văn phòng (T.Trường) 05/07/2019 Khoa CNTT 211
7 Điểm môn Quản trị web-mail 05/07/2019 Khoa CNTT 182
8 Điểm môn An ninh mạng 02/07/2019 Khoa CNTT 199
9 Điểm môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 02/07/2019 Khoa CNTT 196
10 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1811A_B (cô Cúc) 30/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 210
11 Điểm học phần THDC+TinVP+NMLT thầy Thạch 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 218
12 Điểm học phần môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 180
13 Điểm học phần Tin học và LTDT thầy Mạnh 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 211
14 Điểm thi SQL thầy Trường học kỳ 2 năm 2018-2019 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 192
15 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 193
16 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 185
17 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 198
18 Điểm KTHP môn CSDL các lớp (c.Huyên) 25/06/2019 Thái Thị Huyên 202
19 Điểm thi Tin học nhóm 24, 28 và PTS cô Thi 25/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 207
20 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 211
21 Điểm học phần THVP, THDC thầy Đức 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 196
22 Điểm Thi môn Tin Học, HĐH Linux và Đồ án Thầy Viên 21/06/2019 Bùi Trọng Viên 176
23 Điểm KTHP Tin học sáng T5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 185
24 Điểm KTHP môn Photoshop chieu 5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 181
25 Điểm học phần Tin học nhóm 32 Thầy Hiệp 21/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 212
26 Điểm Tk Tin VP-sáng T7-nhóm 04- cô Mai 21/06/2019 Khoa CNTT 169
27 Điểm Tin Học Nhóm 06 và Nhóm 38 - Thầy Nhựt dạy sáng chiều Thứ 6 21/06/2019 Khoa CNTT 173
28 Điểm TK môn Photoshop - 2 lớp cô Mai 20/06/2019 Khoa CNTT 181
29 Điểm Tk môn TKweb-chiều T5- cô Mai 18/06/2019 Khoa CNTT 287
30 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711A(Thầy Lợi) 18/06/2019 183