Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711B(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 171
2 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711C(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 171
3 Điểm chuyên đề thực tế doanh nghiệp - Nhóm 5(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 168
4 Điểm học phần chuyên đề ứng dụng cho lập trình Web- CCQ1711B(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 188
5 Điểm học phần môn TTNT Thầy Đức 16/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 244
6 Điểm chuyên đề thực tế (T.Trường) 13/06/2019 Khoa CNTT 171
7 Điểm Đồ án - TTTN - cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 190
8 Điểm đồ án chuyên ngành (cô Cúc) 08/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 186
9 Điểm thi môn Tin Học Văn Phòng (T.Trường) 23/05/2019 Khoa CNTT 252
10 Điểm học phần Chuyên đề thực tế thầy Hiệp 21/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 218
11 Điểm học phần tin học văn phòng thầy Đức sáng thứ 2 và sáng thứ 5 nhóm 1 20/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 212
12 Điểm thi môn Hệ quản trị SQL Server_1 19/05/2019 Khoa CNTT 226
13 Điểm học phần tin học thầy Hán HK2_2018-2019 17/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 217
14 Điểm Kiến trúc máy (Thầy Viên dạy) 15/05/2019 Bùi Trọng Viên 234
15 Điểm thi THVP Sáng Thứ 2 T.Nhựt dạy 15/05/2019 Khoa CNTT 208
16 Điểm học phần các môn cô Thi dạy HK2_2018-2019 15/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 274
17 Điểm TK các lớp Xử lý ảnh N1-N3 và TKWeb- cô Mai ngày14-5 15/05/2019 Khoa CNTT 388
18 Điểm học phần tin học thầy Thịnh HK2_2018-2019 15/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 220
19 Điểm KTHP Photoshop sáng_chiều thứ 5(C.Huyên) 15/05/2019 Thái Thị Huyên 207
20 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp nhóm 31 13/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 236
21 Điểm Tin học lớp CCQ1824LA- Cô Mai 13/05/2019 Khoa CNTT 220
22 Điểm TK môn TIn VP - nhóm 3- cô Mai 13/05/2019 Khoa CNTT 220
23 Điểm tin học lớp sáng chiều thứ 6 Thầy Nhựt dạy 13/05/2019 Khoa CNTT 207
24 Điểm học phần KTMT học kỳ 2 năm 2018-2019 Thầy Hiệp 12/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 236
25 Điểm thi môn Quản trị mạng Linux & Tin học (Thầy Viên dạy) 09/05/2019 Bùi Trọng Viên 231
26 Điểm SQL Thầy Nhựt dạy 07/05/2019 Khoa CNTT 202
27 Điểm thi kết thúc môn tin học sáng thứ 3(C.Huyên) 07/05/2019 Thái Thị Huyên 209
28 Điểm học phần môn mạng máy tính thầy Hiệp 05/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 229
29 Điểm Thi CTRR thầy Hiệp 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 335
30 Điểm thi môn CTRR thầy Mạnh 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 351