Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 1 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 4
2 Điểm thi THVP Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 5
3 Điểm HP Cài đặt và quản trị mạng (Thầy Viên) 21/06/2018 Bùi Trọng Viên 6
4 Điểm thi cuối kỳ TTNT Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 6
5 Tin học văn phòng - th ĐKhoa - 02 20/06/2018 Khoa CNTT 5
6 HĐH Linux - th Đăng Khoa -02 20/06/2018 Khoa CNTT 8
7 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa - lớp 02 20/06/2018 Khoa CNTT 7
8 Điểm thi TBTT thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 11
9 Điểm thi KTMT lớp D thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 19
10 Điểm thi môn UML_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 13
11 Điểm Thi môn TKWEB - cô Mai 19/06/2018 Khoa CNTT 17
12 Điểm môn Thiết kế Web - Cô Quyên 18/06/2018 Hồ Diên Lợi 13
13 Điểm thi môn Kiểm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn 16/06/2018 Khoa CNTT 18
14 Điểm Photoshop-Nhóm đợt 1- cô Huyên 16/06/2018 Khoa CNTT 17
15 Điểm thi Môn Photoshop-cô Mai 16/06/2018 Khoa CNTT 18
16 Điểm HP môn Hệ điều hành (thầy Viên) 16/06/2018 Bùi Trọng Viên 19
17 Điểm thi NMLT lớp LOPHL5 (cô Cúc) 15/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 22
18 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 26
19 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 30
20 Điểm đồ án Cơ sở ngành + TTTN (cô Cúc) 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 25
21 Điểm thi Tin học Thầy Mạnh 11/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 34
22 Điểm thi môn Tin học Cô Nguyên 08/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 33
23 Điểm TTTN-DACS cô Mai 08/06/2018 Khoa CNTT 39
24 Điểm DACN_TTTN (C.Huyên) 07/06/2018 Thái Thị Huyên 32
25 Điểm quá trình SQL do T.Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 42
26 Điểm giữa kỳ HĐH Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 43
27 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 45
28 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 6- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 65
29 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 60
30 Điểm thi môn TVP-chiều thứ 4- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 58