Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm KTHP môn Corel_hè_new (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 5
2 Điểm KTHP môn Corel_hè (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 6
3 Điểm Thi môn TVP- lớp hè- cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 13
4 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè 2019 - cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 14
5 Điểm thi môn Tin Học Thầy Nhựt dạy 19/08/2019 Khoa CNTT 16
6 Điểm HP tin học thầy Hán 22/07/2019 Đặng Hồng Hiệp 55
7 Điểm thi môn tin văn phòng (T.Trường) 05/07/2019 Khoa CNTT 92
8 Điểm môn Quản trị web-mail 05/07/2019 Khoa CNTT 64
9 Điểm môn An ninh mạng 02/07/2019 Khoa CNTT 63
10 Điểm môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 02/07/2019 Khoa CNTT 76
11 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1811A_B (cô Cúc) 30/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 80
12 Điểm học phần THDC+TinVP+NMLT thầy Thạch 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
13 Điểm học phần môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
14 Điểm học phần Tin học và LTDT thầy Mạnh 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 77
15 Điểm thi SQL thầy Trường học kỳ 2 năm 2018-2019 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 65
16 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 70
17 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 69
18 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 73
19 Điểm KTHP môn CSDL các lớp (c.Huyên) 25/06/2019 Thái Thị Huyên 79
20 Điểm thi Tin học nhóm 24, 28 và PTS cô Thi 25/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 79
21 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 74
22 Điểm học phần THVP, THDC thầy Đức 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 75
23 Điểm Thi môn Tin Học, HĐH Linux và Đồ án Thầy Viên 21/06/2019 Bùi Trọng Viên 63
24 Điểm KTHP Tin học sáng T5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 70
25 Điểm KTHP môn Photoshop chieu 5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 68
26 Điểm học phần Tin học nhóm 32 Thầy Hiệp 21/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 82
27 Điểm Tk Tin VP-sáng T7-nhóm 04- cô Mai 21/06/2019 Khoa CNTT 59
28 Điểm Tin Học Nhóm 06 và Nhóm 38 - Thầy Nhựt dạy sáng chiều Thứ 6 21/06/2019 Khoa CNTT 71
29 Điểm TK môn Photoshop - 2 lớp cô Mai 20/06/2019 Khoa CNTT 71
30 Điểm Tk môn TKweb-chiều T5- cô Mai 18/06/2019 Khoa CNTT 97