Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Web-Mail (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 63
2 Điểm thi môn TDL (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 57
3 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 64
4 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 59
5 Điểm KTHP môn TIN HOC NHOM 3 (c.Huyên) 09/01/2020 Thái Thị Huyên 66
6 Điểm học phần Tin học của lớp CCQ1911G (cô Cúc) 09/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 55
7 Điểm học phần Tin học lớp CCQ1911A (cô Cúc) 09/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 56
8 Điểm đồ án chuyên ngành HK1 (cô Cúc) 08/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 56
9 Điểm TK Tin học nhóm 1-Sáng T3-cô Mai 08/01/2020 Khoa CNTT 57
10 Điểm TK môn Tin học, nhóm 2-chiều T3-cô Mai 08/01/2020 Khoa CNTT 74
11 Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn 08/01/2020 Khoa CNTT 69
12 Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn 08/01/2020 Khoa CNTT 64
13 Điểm học phần Tin học VP sáng thứ 3, điểm Tin học sáng thứ 4, điểm tin học lớp CLC sáng thứ 6 Thầy Đức 07/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 73
14 Điểm HP Kiến trúc máy tính (Thầy Viên) 07/01/2020 Bùi Trọng Viên 56
15 Điểm KTHP môn Tin hoc nhóm 4 -7-8 (c.Huyên) 06/01/2020 Thái Thị Huyên 56
16 ĐiểmTK môn Tin học-nhóm 9- chiều T6- cô Mai 06/01/2020 Khoa CNTT 57
17 Điểm TK TKweb-cô Mai 06/01/2020 Khoa CNTT 73
18 Điểm hoc phần CCNA2 và KTMT Thầy Hiệp 06/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 75
19 Điểm SQL 3 chỉ sáng thứ 7 T.Nhựt 05/01/2020 Khoa CNTT 63
20 Điểm thi môn Quản trị mạng (Thầy Viên dạy) 05/01/2020 Bùi Trọng Viên 65
21 Điểm thi môn bảo trì hệ thống mạng 05/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 77
22 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1922A (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 64
23 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1911I_J (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 68
24 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1911G_H (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 61
25 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1911E_F (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 64
26 Điểm thi môn Mạng máy tính (Thầy Viên) 02/01/2020 Bùi Trọng Viên 124
27 Điểm học phần môn Tin Học đợt 2 HK1 (19-20) cô Thi 01/01/2020 Lê Thị Tố Thi 72
28 Điểm học phần MMT thầy Hiệp 2019-2020 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 84
29 Điểm học phần CCNA1 thầy Hiệp 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 76
30 Điểm học phần TTNT thầy Đức 2019-2020 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 87