Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần CTRR và Toán rời rạc 21/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 5
2 Tin học - Thầy Nhựt dạy thứ 5 21/11/2019 Khoa CNTT 4
3 Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy 17/11/2019 giangvien 14
4 Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy 17/11/2019 giangvien 12
5 Điểm KTHP môn Photoshop_đợt 1 các lớp (c.Huyên) 16/11/2019 Thái Thị Huyên 19
6 Điểm hoc phần tin học thầy Đức lớp sáng thứ 6 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 26
7 Điểm học phần môn Photoshop cô Thi 14/11/2019 Lê Thị Tố Thi 21
8 Điểm TKweb lớp 3 tín chỉ- cô Mai 14/11/2019 Khoa CNTT 24
9 Điểm môn Photoshop- cô Mai 12/11/2019 Khoa CNTT 25
10 Điểm TK môn TKWEB cô Mai 11/11/2019 Khoa CNTT 40
11 Điểm học phần THVP thầy Đức 10/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 35
12 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa hè 2019 10/09/2019 Đặng Hồng Hiệp 126
13 Điểm thi THVP_PTTK_Thầy Sơn 01/09/2019 Khoa CNTT 115
14 Điểm thi môn tin học (Thầy Trường) 30/08/2019 Khoa CNTT 113
15 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị hè 30/08/2019 Khoa CNTT 111
16 Điểm KTHP môn CSDL lớp hè (c.Huyên) 29/08/2019 Thái Thị Huyên 112
17 Điểm thi Tin học hè 2018-2019 Cô Thi 28/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 105
18 Điểm Hệ Quản Trị SQL Server Hè T.Nhựt dạy 28/08/2019 Khoa CNTT 97
19 Điểm HP HDH hè 2018-2019 thầy Đức 26/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 110
20 Điểm TTTN Hè- Cô Mai 26/08/2019 Khoa CNTT 92
21 Điểm học phần TTNT hè 2018-2019 Thầy Đức 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 93
22 Điểm học phần KTMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 116
23 Điểm học phần MMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 114
24 Điểm học phần môn THDC hè 2018-2019 thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 102
25 Điểm học phầ môn Cài đặt quản trị mạng 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 103
26 Điểm học phần cấu trúc rời rạc Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 105
27 Điểm KTHP môn Corel_hè_new (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 83
28 Điểm KTHP môn Corel_hè (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 82
29 Điểm Thi môn TVP- lớp hè- cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 88
30 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè 2019 - cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 92