Điểm KTHP môn Tin học T3(C.Huyên)

Một số bạn thắc mắc không tìm thấy điểm nên cô gửi lại nhé

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TINHOC_CHIEU3_D206.pdf về máy tínhTINHOC_CHIEU3_D206.pdf261 lần tải